Guvenlik Politikamiz

 

FABRIKA

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikası

Tüm personelimiz sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaya layıktır" felsefesinden hareketle, İSG Politikası aşağıdaki esaslardan oluşmaktadır.
 

  •          Çalışanlarımıza daha sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlayabilmek için işletmenin tamamında risk analiz çalışmaları yaparak riskleri en alt düzeye indirgemeyi,
  •          İSG uygulamaları ile ilgili sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmayı,
  •          Tüm çalışanların bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermeyi,
  •          İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatlarına ve ilgili yasalara göre hareket etmeyi,

 

  •          İşletme sınırlarımız içerisinde, tedarikçi ve taşeronlarımızı da yukarıdaki esaslar çerçevesinde yönlendirmeyi beyan ve taahhüt ediyoruz.